Elektrotechnika, Energetika – AMPÉR 2018

v době, kdy nejcennějším artiklem jsou informace, zásadně promlouvající do úspěchu v podnikání, je velice důležité jejich zacílení. Doručit nabídku Vaší firmy lidem, kteří je dovedou správně vyhodnotit a poté náležitě využít, je jedním z poslání časopisu Lobby, vycházejícího již dvacátým rokem.

PODNIKATELÉ A MANAŽEŘI, spolupracující s Lobby již řadu let, potvrzují, že vhodně zvolená tištěná prezentace napomáhá rozšiřování okruhu jejich klientely o nové zákazníky a obchodní partnery.

Tomuto faktu nahrává zaměření časopisu, mapujícího tuzemské podnikatelské prostředí. Lobby přináší informace, podněty, názory, dává prostor pro diskuzi – a především lobbuje za zájmy i práva podnikatelů. Díky svému nestrannému zaměření si časopis vydobyl pověst seriózního titulu, který je dobře přijímán v obchodních kruzích i ve vrcholných orgánech a na oficiálních místech.

PRVNÍ VYDÁNÍ LOBBY V ROCE 2018 bude zaměřeno na téma ELEKTROTECHNIKA a zmapuje aktuální situaci v tomto důležitém segmentu českého průmyslu. Díky výrobkům s vyšší přidanou hodnotou se elektrotechnické firmy podílejí i na příznivé exportní bilanci naší ekonomiky. Lobby přinese také užitečné informace o využití elektrotechniky a elektroniky v různých oborech podnikání. Například pokud jde o zabezpečovací techniku, automatizační, informační a telekomunikační prvky. Lobby rovněž poskytne prostor pro prezentaci Vaší firmy, ať už se věnuje kterékoliv oblasti elektrotechniky či elektroniky. Díky svému zacílení bude nové Lobby distribuováno i na 26. ročníku Mezinárodního oborového veletrhu AMPER 2018 ve dnech 20. – 23. března 2018 na brněnském výstavišti. Jeho obliba stoupá a jen loni tuto jedničku mezi veletrhy elektrotechniky a elektroniky ve střední Evropě navštívilo přes 43 tisíc zájemců.

Na hlavní téma v chystaném Lobby naváže i SPECIALIZOVANÁ PŘÍLOHA, věnovaná oboru ENERGETIKA. Toto odvětví je v centru pozornosti nově jmenované vlády, která se chce zasadit o dostavbu dalších jaderných bloků v české energetické soustavě. V této části časopisu přineseme informace o aktuálním vývoji v daném oboru. Výroba, přenos a distribuce elektrické energie bude rovněž jedno z dílčích témat veletrhu AMPER 2018. Prezentací Vaší firmy ve specializované příloze Lobby tak můžete oslovit návštěvníky veletrhu – Vaše možné obchodní partnery.

TRADIČNÍ SOUČÁSTÍ LOBBY jsou rovněž rubriky Výročí firmy, Za námi je úspěch, Rodinná firma či Profil manažera. V nich nabízíme majitelům a manažerům firem prostor ke zviditelnění podnikatelských úspěchů. Této možnosti již využívá řada společností, známých v tuzemsku i v zahraničí – mimo jiné FANS, J4, Strojimport, HET či AŽD Praha. Rozhodnete-li se přidat k tomuto společenství úspěšných, Vaši prezentaci, např. formou rozhovoru, zajistí naše redakce.

HLAVNÍ PŘEDNOSTÍ LOBBY oproti ostatním tiskovinám je adresná distribuce všem, kteří náš časopis využívají při své práci. Putuje k jednatelům a ředitelům společností, předplatitelům, hospodářským komorám, zaměstnavatelským a oborovým svazům, na Úřad vlády, do Poslanecké sněmovny Parlamentu, Senátu, účastníkům významných podnikatelských seminářů nebo konferencí, na vybrané výstavy a veletrhy, rovněž českým golfovým klubům etc.

Lobby má garantovaný odběr a nevykazuje remitendu. Oceňují to zejména inzerující firmy – jejich prezentace má zajištěné čtenáře a tudíž také žádoucí odezvu. Pro její konkrétní podporu posíláme navíc titul s prezentací klientů až na 200 adres (s dopisem upozorňujícím na „jejich“ inzertní stranu). Tato služba je na našem mediálním trhu exkluzivní a je k placené prezentaci bezplatná.

MIMO TIŠTĚNÝ NÁKLAD je časopis včetně prezentací publikován elektronicky. Ukázku najdete na adrese: https://issuu.com/lobbycz .

Těšíme se na úspěšnou spolupráci s Vámi!

 

 

 

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*