Czech Business & Trade – STROJÍRENSTVÍ, DOPRAVA, LOGISTIKA

Průmysl coby páteřní odvětví naší ekonomiky je současně i naším hlavním exportérem. V jeho struktuře má největší exportní podíl strojírenství – a to rovnou polovinu. Z celkové strojírenské produkce více jak 80 % vyvážíme. České stroje jsou zdrojem nejvyšší přidané hodnoty a na zahraničních trzích patří k těm, které se v konkurenci dobře uplatňují.

Loňský rok dosáhlo naše strojírenství velmi silného výkonu. Kromě růstu o 4 procenta vzrostly firmám i tržby. I na letošek převládají optimistické předpovědi, byť s menším růstem. Významným pozitivním faktorem dále bude schopnost českých strojírenských firem inovovat, zefektivnit výrobu i využít rezervy v produktivitě práce.

 

Téma STROJÍRENSTVÍ se stane hlavní náplní zářijového vydání časopisu Czech Business and Trade. Titul rovných 90 let propaguje ve světě českou ekonomiku a české exportní firmy. Pro zahraniční čtenáře, obchodní a hospodářské instituce a podniky časopis představuje hodnotný zdroj informací a přináší jim fundovaná data o naší ekonomice a aktuálním stavu vybraných odvětví průmyslu nebo služeb. Za dobu své letité existence si v podnikatelských kruzích světa vydobyl pověst renomovaného „mluvčího“ českého hospodářství.

 

Titul Czech Business and Trade – Strojírenství jako každoročně vyjde před zahájením MSV v Brně, kde budou zastoupeny všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu. Této nejznámější průmyslové výstavy ve střední Evropě se vloni zúčastnilo přes 1600 firem ze 32 zemí. Časopis Czech Business and Trade o současném českém strojírenství budou mít k dispozici jako první.

 

Titul vychází v angličtině. Je žádaným a potřebným pracovním materiálem ekonomických radů na všech našich ambasádách, členů hospodářských komor a průmyslových svazů v zahraničí. Díky distribuci do 90 zemí světa účinně rozšiřuje povědomí také o českých exportních podnicích, které se v časopise prezentují. Je to spolehlivý způsob, jak si podpořit a rozšířit svůj firemní marketing a obchodní zájmy v zahraničí.

 

Pro prezentaci firmy lze využít tradičních rubrik časopisu, jako jsou Czech Top, Za námi je úspěch, Rodinná firma, Výročí firmy. Tuto formu prezentace – například rozhovoru – kompletně zajistí redakce.

Na obsahu titulu a jeho přípravě participují Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz průmyslu a dopravy aj., partnerem časopisu je Národní výbor Mezinárodní obchodní komory.

Cena prezentace:

formát A4 2/3. str. ob. 4. str. ob. 1/1 2/3 1/2 1/3
cena Kč 49 900 55 900 39 000 29 000 22 000 17 000

Časopis vychází v kvalitním provedení: barva, křídový papír, kromě toho také i elektronické verzi. Překlady do angličtiny i grafický návrh jsou bezplatné.

Součástí projektu je i zařazení zápisu vaší společnosti do Katalogu exportérů na informační server www.doingbusiness.cz.

S přáním příjemného dne,

 

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*