Potravinářství a zemědělství + Speciální příloha Pivovarnictví

Tématem prvního čísla CZECH BUSINESS AND TRADE 2020 bude český export pro oblast potravinářství a zemědělství. V posledních letech se našemu exportu v těchto sektorech daří. Agrární a potravinářské zboží představuje 5 procent celkového českého zahraničního obchodu a jeho objem roste. Potravinářství jako živé odvětví reaguje na poptávku, klade důraz na kvalitu i respektuje zdravý životní styl a ochranu životního prostředí. Také u nás se už prosazuje např. koncept zero waste (minimalizace obalů). K cílům Ministerstva zemědělství patří budovat a posilovat národní značky, vytvářet 100 % agrární produkce a potravin v tuzemsku, propagovat geografické označení původu včetně tradičních specialit a zejména vyvážet konečné produkty.

V současném agrárním exportu převažují produkty rostlinného původu, ve vývozu potravin pak masné a mléčné výrobky, cukrovinky, pekařské a cukrářské výrobky, nápoje. Důležitou celosvětově uznávanou českou komoditou jsou potravinářské technologie a zemědělské stroje.

+ Příloha „Pivovarnictví“

Nejstarší a nejtypičtější český nápoj má letos významné výročí: povolení k výrobě chmelového piva vydal král Vratislav IIuž v roce 1088. Během 930 let se lokální výroba piva změnila v nejúspěšnější exportní artikl českého potravinářství. A právě PIVOVARNICTVÍ bude speciální přílohou 4. vydání ekonomického časopisu Czech Business and Trade zaměřeného na Zemědělství a potravinářský průmysl. Titul si letos připomíná 90 let nepřetržité existence „ve službách“ propagace našeho hospodářství ve světě.

Vloni tuzemské pivovary uvařily 20 milionů hektolitrů piva a letošek nebude horší. Ve vysoce konkurenčním globálním prostředí je to úspěch. Výrazně se daří i exportu, který vzrostl o 4,4 % a který je pro většinu našich pivovarů klíčový. Více jak 80 procent vývozu piva končí v zemích EU, mimo Evropu pak tradičně v Rusku, nově v Koreji a v USA.

Málokterý obor zaznamenal tak raketový růst jako malé pivovarnictví. Vloni přibylo téměř 50 malých pivovarů, zhruba týdně jeden! Na českém pivním trhu sice početně dominuje 390 minipivovarů proti 45 velkým, avšak představují pouze dvě procenta objemu výroby. Tito malí hráči zato vyrábějí speciály a chuťovou rozmanitost, piva uvařená méně tradičními způsoby, nefiltrovaná, svrchně kvašená, pšenicová…

Příloha tak poskytne aktuální obraz české pivovarnické scény, řemeslné činnosti pro výrobu nejvyhlášenějšího českého nápoje, rovněž úroveň technologických zařízení pro pivní produkci, pro obor, kterému se daří měnit návyky tuzemských i zahraničních konzumentů piva. Prostor zde dostanou nejen vybrané pivovary, ale i výrobci pivovarnické techniky a zařízení.