Zemědělský a potravinářský průmysl, Speciální příloha Pivovarnictví

Nejstarší ekonomický časopis vydávaný ČR určený pro propagaci našeho hospodářství v zahraničí. Informuje o úrovní české ekonomiky a prezentuje naše exportní firmy.

Historie časopisu Czech Business and Trade sahá až do dvacátých let minulého století. Letos si připisuje významné jubileum – jako jediný ekonomický titul vychází rovných 90 let! Po celou dobu propaguje českou republiku jako zemi s konkurenceschopným průmyslem, vědecko-technickým potenciálem a s nápaditými, zručnými lidmi.

Čtvrté letošní vydání bude zaměřeno na zemědělství a potravinářství. Náš agrární průmysl prošel v uplynulých letech zásadní proměnou. Výrazně se zmenšila živočišná výroba, narostla rostlinná, ve všech odvětvích včetně lesnictví a rybářství se zvýšila produktivita. Zemědělské subjekty se více zaměřují na rostlinnou výrobu, na výrobu surovin. Naše dřívější potravinová soběstačnost nyní dosahuje jen asi 65 % původních hodnot. Díky poklesu produkce vybraných komodit jsme závislí na dovozu. Současný český agrární export je tvořen především surovinami, dovoz naopak komoditami s vyšší přidanou hodnotou.

Potravinářský průmysl, který historicky patří mezi naše nosná odvětví zpracovatelského průmyslu, je těmito faktory ovlivňován. Celkové saldo našeho exportu potravin – s výjimkou vývozu nápojů – je stále záporné. Prioritním kritériem zůstává kvalita produkce a výroba takové, kterou chce trh. Hlavním cílem ministerstva zemědělství je efektivní výroba a konkurenceschopnost na evropském i světovém trhu, zejména v třetích zemích. Vyvážet produkci s vyšší přidanou hodnotou, uplatňovat technologické i organizační inovace, podporovat národní značky, zefektivnit marketing v zahraničí. Týká se to všech složek potravinářství – masného, mlékárenského, konzervárenského, mlýnského průmyslu včetně výroby pečiva, zpracování zeleniny a výroby nápojů.

Připravované číslo tak poskytne obraz vzájemně souvisejících oborů, které se dotýkají každého člověka. Zmapuje aktuální stav, vyhlídky, perspektivy, cíle. Prostor zde dostanou vybrané potravinářské a agrární firmy, aby se v titulu prezentovaly a podpořily si v zahraničí pověst úspěšné společnosti.          

Na obsahu časopisu a jeho přípravě se podílejí Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz průmyslu a dopravy aj. Partnerem časopisu je Národní výbor Mezinárodní obchodní komory.

Titul Czech Business and Trade vychází v angličtině. Je vyhledávaným pracovním materiálem ekonomických radů na všech našich ambasádách, členů hospodářských komor a průmyslových svazů v zahraničí. Díky distribuci do 80 zemí světa účinně rozšiřuje povědomí také o českých exportních podnicích.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*