ZDRAVOTNICTVÍ, FARMACIE, LÉČEBNÁ A LÁZEŇSKÁ PÉČE

Nejstarší ekonomický časopis vydávaný ČR určený pro propagaci našeho hospodářství v zahraničí. Informuje o úrovní české ekonomiky a prezentuje naše exportní firmy.

Historie časopisu Czech Business and Trade sahá až do dvacátých let minulého století. Letos si připisuje významné jubileum – jako jediný ekonomický titul vychází rovných 90 let! Po celou dobu propaguje českou republiku jako zemi s konkurenceschopným průmyslem, vědecko-technickým potenciálem a s nápaditými, zručnými lidmi.

První vydání roku 2019 bude zaměřeno na obor, který si v mezinárodní konkurenci udržuje špičkovou pozici. České zdravotnictví, léčebná a lázeňská péče patří mezi nejlepší na světě. Kvalita a bezpečnost zákroků včetně technického vybavení klinik a nemocnic je řadí na přední příčky, atraktivní je rovněž cena zdravotnických úkonů. V Evropě jsme se stali jednou z velmocí medicínské turistky, kterou vloni využilo 13 tisíc cizinců.

Systém zdravotní péče a srovnání s mezinárodními standardy každoročně hodnotí organizace Health Consumer Powerhouse. V jejím žebříčku jsme se vloni umístili – ze 35 zkoumaných zemí – na 16. místě. Vysoce jsou u nás hodnoceny dostupnost a rozsah zdravotní péče a mezinárodní úspěchy našich lékařů a jejich unikátních operací, rovněž tak akutní péče. Zhruba 97 % peněz určených do zdravotnictví se věnuje na léčbu. Prevenci však máme nedostatečnou.

Světový věhlas si díky své několikasetleté tradici vybudovalo i české lázeňství. Vloni přilákalo 855 tisíc hostů, z toho téměř polovinu tvořili zahraniční turisté – například z Tchaj-wanu jich přijelo 18 tisíc. Kromě klasických léčebných procesů přitahují návštěvníky do lázní nové formy kratších relaxačních a regeneračních pobytů.

Připravované úvodní číslo tak poskytne aktuální obraz oboru, který provází každého člověka po celý život. Spolu s ním představí i nedílnou součást zdravotnictví – farmacii. Na stránkách časopisu dostanou prostor také přední zdravotnická zařízení, výrobci zdravotní techniky, léků nebo lázeňské domy, aby se v titulu prezentovali a upevnili si v zahraničí svoji pověst.

Na obsahu časopisu a jeho přípravě se podílejí Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz průmyslu a dopravy aj. Partnerem časopisu je Národní výbor Mezinárodní obchodní komory.

Titul Czech Business and Trade vychází v angličtině. Je vyhledávaným pracovním materiálem ekonomických radů na všech našich ambasádách, členů hospodářských komor a průmyslových svazů v zahraničí. Díky distribuci do 80 zemí světa účinně rozšiřuje povědomí o českých exportních oborech a podnicích.

Pro prezentaci firmy v titulu lze využít i jeho tradičních rubrik, jako jsou Czech Top, Za námi je úspěch, Rodinná firma, Výročí firmy. Tuto formu prezentace – například rozhovoru – kompletně zajistí redakce.

Titul vychází v kvalitním provedení a má rovněž elektronickou verzi. Překlad do angličtiny stejně jako grafický návrh jsou bezplatné.

Reference našich klientů: www.ppagency.cz/reference-8273.html
Kromě tištěného projektu získává firma i zápis do Katalogu exportérů na informační server www.doingbusiness.cz

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*