Teritoriální projekt pro Kazachstán/Kyrgyzstán/Uzbekistán/Tádžikistán 2019-2021

Kazachstán, devátý největší stát světa, vlastní obrovské zdroje přírodního bohatství. Značné finanční prostředky získané za prodej nerostných surovin hodlá investovat. Vedle toho má i stabilní, podnikatelsky orientovaný politický systém. Kazašská vláda pokračuje v industrializaci země. Vyvolává tak potřebu nových moderních zařízení a technologií v řadě odvětví. Této poptávky využívají i české firmy, což se v posledních letech promítlo i do 20% nárůstu našeho exportu.

Prioritní pozornost v zemi je určena modernizaci energetiky, která má do roku 2030 polknout až 50 mld. USD. Další možnosti pro naše firmy nabízí zemědělství (to teď prožívá robustní rozvoj a postrádá dostatek strojů, zařízení pro pekárny, pro zpracování plodin, ovoce a zeleniny), doprava, strojírenství (modernizace zpracovatelského průmyslu, dodávky obráběcích center, fréz, soustruhů), vojenská oblast (opravy letecké techniky, vojenský materiál, sportovní i lovecké zbraně), zdravotnictví (budování nemocnic, zdravotnický materiál, léky), spotřební zboží (sklo, nábytek apod.) Ve službách přetrvává zájem Kazachů o pobyt v českých lázních – víc jak 10 tisíc těchto klientů u nás ročně absolvuje léčebnou péči.

Kazachstán, byť sám perspektivní obchodní destinace, současně umožňuje firmám vstup na trh Eurasijské unie. Tento ekonomický svaz sdružuje Rusko, Bělorusko, Arménii, Kazachstán a Kyrgyzstán a představuje kupní sílu 200 mil. obyvatel.

Kyrgyzstánem, jehož ekonomice se rovněž daří, máme aktivní nejen obchodní, ale i diplomatické vztahy. Náš export vzrostl v roce 2017 o 120 %. K perspektivním sektorům kyrgyzské ekonomiky patří zemědělství, energetika (hlavně vodní energie), těžební průmysl. V zemi je o české technologie zájem. I když se tu naše firmy nejčastěji uplatňují v dodávkách pro teplárny, otevírá se jim prostor v dalších odvětvích, např. v oblasti infrastruktury nebo IT.

Mezi osvědčené marketingové prostředky, jak v zahraničí prezentovat svůj zájem o spolupráci, patří teritoriální publikace Česká republika – váš obchodní partner. Podnikatelským kruhům v dané zemi představí nejen úroveň naší ekonomiky, vývoj a možnosti vzájemné obchodní výměny, ale zejména konkrétní české podniky, které tam chtějí dodávat své výrobky nebo služby a najít perspektivní obchodní partnery. Při vstupu firem na trh těchto republik je účinné jednat a prezentovat se propagačními materiály v ruštině.

Teritoriální publikace jako zavedený proexportní titul vychází ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Svazem průmyslu a dopravy, Hospodářskou komorou, CzechTrade, CzechInvest. Za řadu let své existence se stala významným pracovním nástrojem obchodních radů a dalších českých zahraničních kanceláří, kteří publikaci velmi vítají a oceňují při propagaci české ekonomiky a našich exportních firem.

Titul vyjde v ruštině v nákladu min. 3000 výtisků a bude mít dvouletou platnost. Bude rozšiřován zejména na akcích organizovaných českou ambasádou v Astaně (s akreditací pro Kyrgyzstán), kanceláří CzechTrade v Almaty, rovněž na výstavách a veletrzích.

Projekt teritoriální publikace má dvojí podobu: kromě tištěné také internetovou.

 

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*