Teritoriální projekt pro země ASEAN 2019-2021

Členské státy ASEAN vytvořily během svého trvání významný hospodářský celek se 630 miliony obyvatel. Tento blok 10 zemí v jihovýchodní Asii dnes představuje třetí největší ekonomiku v Asii a sedmou na světě. Za vznikem sdružení byla již před 50 lety potřeba ekonomického růstu, sociálního a kulturního rozvoje a podpora vzájemné spolupráce.

Země ASEAN patří k důležitým obchodním partnerům České republiky. Náš zahraniční obchod sice neustále roste, avšak už léta je náš export téměř pětkrát menší než dovoz! K pěti hospodářsky nejsilnějším státům ASEAN patří Indonésie, Thajsko, Malajsie, Vietnam a Filipíny.

INDONÉSIE je největší souostrovní národ na světě s velkým a rostoucím trhem. Čtvrtmiliardové zemi rychle stoupá životní úroveň, a spolu s tím i požadavky na rozvoj řady odvětví v čele se zdravotní péčí a modernizací celého zdravotnického sektoru. Má-li si zachovat tempo růstu, Indonésii čeká energetická revoluce, proměna životního prostředí… Z jednotlivých ekonomických odvětví mají exportéři největší ambice uspět v energetice, průmyslové výrobě, zpracování nerostných surovin, v dodávkách vodních elektráren na klíč, telekomunikaci…                THAJSKO, hospodářsky velmi stabilní země, patří k významným destinacím českého exportu v rámci ASEAN. Zájem našich firem by se měl orientovat na energetiku, dopravní infrastrukturu, environmentální technologie, vodní hospodářství, strojírenství, zdravotnictví, obranný a letecký průmysl. Potenciál mají společné podniky s thajskými partnery využitelné i v blízkém zahraničí (Barma, Laos).

MALAJSIÍ obchodujeme jak s tradičními komoditami, tak i s moderními technologiemi s vysokou přidanou hodnotou. Zde převládá zájem o aplikace fyzické i kybernetické bezpečnosti, optiku, elektroniku, zdravotnickou techniku nebo křišťálové sklo. Díky své geografické poloze a stabilní ekonomice dává Malajsie šanci stát se pro naše firmy základnou pro reexport českých výrobků do dalších zemí ASEAN.

Tradičním obchodním partnerem je rovněž VIETNAM, jehož hospodářství v poslední době rychle roste. Vzájemnému obchodu významně pomáhá i početná vietnamská komunita v ČR. K důležitým oborům vhodným pro spolupráci patří energetika, těžké strojírenství, těžební průmysl, elektronika, petrochemický, chemický a ropný průmysl, životní prostředí, textilní stroje, potravinářský průmysl, zdravotnictví a farmacie.                                                      

Další silnou ekonomikou Asie jsou FILIPÍNY. Hospodářství této země má během 10 let patřit mezi 30 největších ekonomik světa. Stomilionový stát je už dnes zajímavým odběratelem českého zboží, jehož hodnota za posledních patnáct let kontinuálně roste.  K žádaným oborům patří energetika, vodní elektrárny, turbíny, zbrojní průmysl, letadla, radary, svítidla, křišťálové lustry, kuchyňské nářadí…  Země představuje velkou obchodní příležitost pro řadu dalších exportních oborů. Firmy by se o ni měly přihlásit.

K osvědčeným cestám, jak dát o sobě vědět potenciálním zahraničním partnerům, je prezentace v teritoriální publikaci Česká republika – váš obchodní partner. Podnikatelským kruhům v uvedených zemích představí nejen úroveň naší ekonomiky, vývoj a možnosti vzájemné obchodní výměny, ale zejména konkrétní české podniky, které tam chtějí dodávat své výrobky nebo služby a najít seriózní obchodní partnery.

Teritoriální publikace jako zavedený proexportní titul vychází ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Svazem průmyslu a dopravy, Hospodářskou komorou, CzechTrade, CzechInvest. Za řadu let své existence se stala významným pracovním nástrojem ekonomických diplomatů a dalších českých zahraničních kanceláří.

Titul vyjde v angličtině v nákladu min. 3000 výtisků, bude mít až dvouletou platnost a bude využíván našimi zastoupeními v uvedených státech pro propagaci české ekonomiky a našich exportních firem. Bývá pravidelně distribuován na akcích organizovaných českou ambasádou, kancelářemi CzechTrade, obchodními komorami, na konferencích, rovněž na výstavách a veletrzích..

Projekt má dvojí podobu: kromě tištěné také internetovou.

Teritoriální publikace jsou ve formátu PDF umístěny na serveru www.doingbusiness.cz v sekci „Our publications“. Firmy zde mají rovněž zápis (podle oborového a abecedního členění) a s prolinkem na jejich stránky.

Elektronická listovací verze publikace https://issuu.com/ppagency/stacks

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*