Energetika/obnovitelné zdroje/životní prostředí/ smart cities

Czech Business & Trade 2/2019 – oficiální oborový projekt ČR.

Nejstarší ekonomický časopis vydávaný ČR určený pro propagaci našeho hospodářství v zahraničí. Informuje o úrovní české ekonomiky a prezentuje naše exportní firmy.

Energetika se mění rychleji, než jsme zvyklí. Prudký vývoj jejích technologií má zajistit, aby hospodářství státu bylo řízeno moderními zdroji energie, mezi nimiž už nebudou pouze elektrárny nebo teplárny, ale rovněž jádro a obnovitelné zdroje. Proces modernizace, akumulace energie, digitalizace elektroenergetických sítí se týká se všech subjektů v energetice. Neboť moderní energetika je klíčem k čisté, dostupné i levné energii.

Energetika u nás i v Evropě má společné aktuální téma: obnovitelné zdroje energie a energetická účinnost. Už před léty se zástupci EU dohodli nejen na snížení primární a konečné spotřeby energie, ale i na tom, že v roce 2020 bude 20 % energie členských států EU vytvářeno z obnovitelných zdrojů.

Lepší život ve městě, vyšší nároky na dopravu a snížení energie – to je trend, kterým musí v nejbližší době projít většina větších měst. Koncept Smart cities využívá digitální, informační a komunikační technologie, aby tzv. inteligentní město bylo dostupné jak pro obyvatele, tak i jeho návštěvníky. Budou vyžadovány moderní, inteligentní, ekologické a energeticky efektivní technologie v každé oblasti fungování městské samosprávy. Od provozu budov po zajištění dopravy. Smart cities představují mj. i chytré parkování, veřejné osvětlení, ekologickou veřejnou dopravu i hledání nových zdrojů. Řada českých firem nabízí svá řešení na světové úrovni. Naše strojírenské energetické firmy rozšiřují svůj obchodní zájem o nová teritoria. Teď mají dobrou příležitost ukázat, v čem jsou jedineční, co mohou nabídnout zahraničním partnerům.

Energetika-obnovitelné zdroje-životní prostředí-smart cities, jejich současný stav a trendy budou obsahem příštího čísla časopisu Czech Business and Trade. Titul je na trhu nepřetržitě od roku 1928 a po celou dobu propaguje Českou republiku: náš vyspělý průmysl, vědecký potenciál a nápadité, zručné lidi.

Czech Business and Trade vychází v angličtině. Na jeho přípravě se podílejí Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz průmyslu a dopravy aj. Partnerem časopisu je Národní výbor Mezinárodní obchodní komory.

Časopis je hlavním pracovním materiálem ekonomických radů na našich ambasádách v 80 zemích světa, kde propagují českou ekonomiku a naše exportní firmy. Je distribuován do hospodářských komor a průmyslových svazů v zahraničí. Podniky, které se na jeho stránkách prezentují, si tak upevňují pověst úspěšné společnosti.

Pro tento účel lze využít i rubrik časopisu, jako jsou: Czech Top, Za námi je úspěch, Rodinná firma, Výročí firmy. Tuto formu prezentace – například rozhovoru – kompletně zajistí redakce.

Titul vychází v kvalitním provedení a má rovněž elektronickou verzi. Překlad do angličtiny stejně jako grafický návrh jsou bezplatné.

Reference našich klientů: http://www.ppagency.cz/reference/
Kromě tištěného projektu získává firma i zápis do Katalogu exportérů na informační server www.doingbusiness.cz

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*