Exportní publikace pro Francii

Česká republika – váš obchodní partner: Teritoriální projekt pro Francii 2020

Podle objemu svého HDP je Francie šestou největší ekonomikou na světě, z pohledu Evropy pak vytváří celou pětinu hrubého domácího produktu eurozóny. Optimistické jsou i údaje o průmyslové produkci, o dynamice kupní síly a důvěře spotřebitelů – navzdory tomu, že protesty žlutých vest mírně snížily růst francouzského hospodářství.

Český export na francouzském trhu se 67 miliony obyvatel boduje hlavně v oborech, které vyžadují technickou zdatnost, dovednost a velmi kvalitní zpracování. Uplatňují se tam naše firmy schopné flexibilně reagovat na požadavky zákazníků. K oborům s nárůstem vývozu patří zejména automobilový, letecký i zbrojní průmysl, strojírenství, energetika, informatika, biotechnologie, zpracovatelský průmysl nebo farmacie. A to také proto, že ve Francii se některá odvětví nacházejí v útlumu, například strojírenský, textilní, kovoobráběcí nebo chemický průmysl. Tyto komodity Francie zajišťuje dovozem, který je tak v posledních deseti letech vyšší než francouzský export.

V Česku působí 500 francouzských firem, což má vliv na provázanost obou našich ekonomik. Velký potenciál nabízejí našim podnikům i konkrétní regiony: oblast Lyonu s obdobnou skladbou průmyslu jako naše republika, oblast Toulouse a Bordeaux pak díky silné koncentraci leteckého průmyslu. Zájem je rovněž o designové a nápadité spotřební a průmyslové zboží, například nábytek. 

Mezi osvědčené marketingové cesty, jak se dostat na francouzský trh a prezentovat zájem o spolupráci, je teritoriální publikace Česká republika – váš obchodní partner. Představí tamním podnikatelským kruhům nejen naši ekonomickou vyspělost, vývoj a možnosti vzájemné obchodní výměny, ale zejména konkrétní české podniky, které chtějí do Francie dodávat své výrobky nebo služby a najít obchodní partnery.
Teritoriální publikace jako zavedený proexportní titul vychází ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Svazem průmyslu a dopravy, Hospodářskou komorou, CzechTrade, CzechInvest. Za řadu let své existence se stala významným pracovním nástrojem ekonomických diplomatů a českých zahraničních kanceláří.
 
Titul vyjde ve francouzštině v nákladu 3000 výtisků, bude mít minimálně roční platnost a opět bude využíván našimi zastoupeními pro propagaci české ekonomiky a našich exportních firem. Je pravidelně distribuován na akcích organizovaných českou ambasádou, kanceláří CzechTrade, dvoustrannými obchodními komorami, na konferencích, rovněž na výstavách a veletrzích.

Projekt má dvojí podobu: kromě tištěné také internetovou.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*