Exportní publikace pro Brazílii

Česká republika – váš obchodní partner:

 Teritoriální projekt pro Brazílii 2020 – 2021

Brazilská ekonomika se konečně zvedá. Za jejím růstem, i když zatím pozvolným, stojí silná domácí poptávka. Ta tvoří 60 % brazilského DPH, neboť na trh s více než 200 milióny obyvatel má přímý vliv velmi početná a movitá střední třída. Hospodářský vzestup země navíc v blízké době pozitivně ovlivní reformy. Nově zvolený brazilský prezident veřejně slíbil, že během svého funkčního období radikálně zatočí s korupcí, zahájí privatizaci s cílem oslabit monopoly a zvýší efektivnost ekonomiky. Vedle toho se nová vláda chystá zavést daňovou reformu a snížit dovozní tarify.

Dobrou zprávou jsou i prognózy renomovaných bank: HDP Brazílie letos vzroste o 2,8 % a o plné jedno procento bude nad průměrem celé Jižní Ameriky. Hospodářské oživení Brazílie nastartuje v zemi zahraniční obchod. Dosud spíše uzavřená ekonomika, kde vývoz tvoří jen 12 %, chce přilákat cizí exportéry. Přinese jim příležitosti v rámci privatizací, v oblasti inovativních výrob, při modernizaci zemědělství a potravinářství, rovněž v obranném průmyslu. Zotavená brazilská ekonomika nabídne nové prostory i našim vývozním podnikům.

Kromě automobilového průmyslu, který je jednou z nejperspektivnějších oblastí českého exportu, je stále v popředí zájmu energetika. Naše firmy již dodaly do země řadu tepelných elektráren. Většinu elektřiny v Brazílii dodávají vodní elektrárny, své kapacity chtějí zvýšit i ty větrné. Mimořádné vývozní ambice mají dodávky pro obranný a bezpečnostní průmysl, ozbrojené složky a pro civilní letecký průmysl. Velice žádané a uznávané jsou české obráběcí stroje, výrobky sklářského a keramického průmyslu včetně skleněných prvků pro stavební využití. Ve vodohospodářském a odpadním průmyslu mají zelenou ekologické projekty, zejména technologie na čištění vod nebo využití městského odpadu. Mnoho obyvatel v Brazílii nemá stále přístup ke kanalizaci!! Silné poptávky generuje zdravotnický a farmaceutický průmysl i zemědělský a potravinářský sektor. Mimořádně oblíbené je české pivo, a to nejen zavedené značky, ale i hojná produkce regionálních pivovarů, které dobře získávají odběratele. Z chemického průmyslu je zájem o přípravky na ochranu rostlin nebo čistící prostředky. Pro české techniky je příležitostí obor ICT – budování, správa a zabezpečení sítí, software a další aplikace využitelné pro více jak 100 mil. uživatelů internetu v zemi.

Mezi osvědčené marketingové cesty, jak na sebe v zahraničí upozornit, je prezentace v teritoriální publikaci Česká republika – váš obchodní partner. Publikace představí brazilským podnikatelským kruhům – kromě současného stavu a úrovně naší ekonomiky včetně vývoje vzájemné obchodní výměny – také konkrétní české podniky, které chtějí na brazilský trh dodávat své výrobky a najít v zemi obchodní partnery.

Teritoriální publikace jako zavedený proexportní titul vychází ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Svazem průmyslu a dopravy, Hospodářskou komorou, CzechTrade, CzechInvest. Za řadu let své existence se stala významným pracovním nástrojem ekonomických diplomatů a dalších českých zahraničních kanceláří.

Titul vyjde v portugalštině v nákladu 3000 výtisků, bude mít dvouletou platnost a bude využíván našimi zastoupeními pro propagaci české ekonomiky a produkce našich exportních firem. Bývá pravidelně distribuován na akcích organizovaných českou ambasádou, kanceláří CzechTrade, dvoustrannými obchodními komorami, na konferencích nebo na výstavách a veletrzích. Jejich zaměření a termíny akcí pro využití letošní publikace budou upřesněny.

Projekt má dvojí podobu: kromě tištěné také internetovou.  Teritoriální publikace jsou ve formátu PDF umístěny na serveru www.doingbusiness.cz v sekci „Our publications“. Firmy zde mají rovněž zápis (podle oborového a abecedního členění) a s prolinkem na jejich stránky.

Elektronická listovací verze publikace https://issuu.com/ppagency/stacks

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*