Exportní publikace pro Japonsko

Česká republika – váš obchodní partner:

Teritoriální projekt pro Japonsko 2019 – 2021

Dlouhodobé vztahy, které nás pojí s třetí nejmocnější ekonomikou světa, nejsou jen ryze obchodní. Kromě hospodářské spolupráce mají mimořádnou oporu i v kultuře.

Japonsko se 127 miliony obyvatel, stabilním právním prostředím a demokracií, představuje pro naše exportní firmy atraktivní cílový trh a spolehlivého obchodního partnera. Od letošního února se navíc díky podpisu Dohody o volném obchodu mezi Japonskem a státy Evropské unie výrazně zjednodušuje jejich vzájemná obchodní spolupráce. Dohoda EPA již odstranila clo na 90 % vývozů z EU. Pro české firmy přináší perspektivní i lukrativní obchodní příležitosti hlavně v exportu potravinářských a zemědělských komodit, neboť Japonsko patří k největším světovým dovozcům potravin (dováží více než 60 % své spotřeby). Další šance nabízí průmysl obranný (ochrana proti chemickým, biologickým, jaderným látkám, radary), strojírenský, energetický (obnovitelné energie), sklářský (stolní sklo, lustry, šperky), textilní

Japonsko pokračuje v robotizaci a digitalizaci, což dává českým univerzitám a výzkumným institucím prostor pro spolupráci ve vědě a vývoji. Obecně se na japonském trhu uplatňují obory s vysokou přidanou hodnotou jako nano- a biotechnologie, ICT, energetika. Obrovský japonský trh má početnou skupinu movitých seniorů. Odvětví zaměřené na stárnoucí populaci bude i nadále hodně progresivní a pro exportéry ze zdravotnického, farmaceutického, zemědělského a potravinářského (včetně potravy a doplňků pro domácí zvířata) mimořádně perspektivní. 

I přes specifika japonské obchodní kultury vykazují česko-japonské vztahy dynamiku a růst. Jejich další podpora a rozvoj je cílem teritoriálního projektu Česká republika – váš obchodní partner, který patří mezi osvědčené marketingové prostředky, jak v zahraničí prezentovat svoji firmu a zájem o spolupráci.

Teritoriální publikace představí podnikatelským kruhům v dané zemi nejen úroveň a vývoj naší ekonomiky, stav a možnosti vzájemné obchodní výměny, ale také konkrétní české podniky, které chtějí na tamní trh dodávat své výrobky nebo služby a najít perspektivní obchodní partnery.

Teritoriální publikace jako zavedený proexportní titul vychází ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Svazem průmyslu a dopravy, Hospodářskou komorou, CzechTrade, CzechInvest. Za řadu let své existence se stala významným pracovním nástrojem ekonomických diplomatů a dalších českých zahraničních kanceláří, kteří publikaci velmi vítají a oceňují při propagaci české ekonomiky a našich exportních firem.

Titul vyjde v angličtině v nákladu 3000 výtisků a bude mít dvouletou platnost. Bude rozšiřován na akcích organizovaných českou ambasádou, kanceláří Czech Trade, Czech Tourism, České centrum, na konferencích, rovněž na vybraných výstavách a veletrzích.

Projekt teritoriální publikace má dvojí podobu: kromě tištěné také internetovou.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*