Exportní publikace pro Srbsko

Před 10 lety požádalo Srbsko o přijetí do Evropské unie, dva roky poté získalo status kandidáta. Dnes v zemi stále pokračuje transformace ekonomiky. Srbské hospodářství vloni rostlo o 4,4 %, na letošek je růst HDP odhadován na 4,3 % a má kopírovat vývoj ve střední a východní Evropě. Dalšímu hospodářskému vzestupu mají pomoci plánované investice ve výši 25 % HDP, rovněž stabilní dinár  a jeho vztah k euru.

Srbsko exportuje 66 % celkového vývozu do zemí Evropské unie a odsud přijímá 63 procent svého dovozu. Promítá se to i ve spolupráci s naší republikou: za posledních pět let Česko téměř zdvojnásobilo objem exportu do Srbska a vzájemná obchodní výměna vzrostla o více jak 27 %.  Dobrým vztahům a rozvoji obchodu napomáhá i podpora vstupu Srbska do EU (i do schengenského prostoru) oficiálně deklarovaná našimi čelními státními představiteli.

Zatímco v minulosti realizovaly naše investice v Srbsku spíše malé a střední podniky, dnes se Česko – hlavně díky významným investicím zejména do strojírenství, telekomunikací, bankovnictví a farmacie – stalo čtvrtým nejvýznamnějším investorem v zemi. Srbsko našim podnikům nabízí perspektivní spolupráci v průmyslu dopravním (zastaralá infrastruktura), stavebním, vodohospodářském a odpadním, zemědělském a potravinářském, strojírenském nebo energetice. Například státní energetická společnosti EPS vybrala 50 projektů v oblasti ochrany životního prostředí, které budou realizovány do roku 2027 v hodnotě 860 mil. EUR. To vše představuje vývozní příležitosti pro firmy z České republiky, která má v zemi již z dřívějších dob dobrou pověst a její výrobky výborné reference.

Mezi osvědčené marketingové prostředky, jak v zahraničí prezentovat svůj zájem o spolupráci, patří teritoriální publikace Česká republika – váš obchodní partner. Podnikatelským kruhům v dané zemi představí nejen úroveň naší ekonomiky, vývoj a možnosti vzájemné obchodní výměny, ale zejména konkrétní české podniky, které tam chtějí dodávat své výrobky nebo služby a najít perspektivní obchodní partnery. Při vstupu firem na srbský trh je vždy vítáno a ceněno vydání materiálů v srbštině.

Teritoriální publikace jako zavedený proexportní titul vychází ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Svazem průmyslu a dopravy, Hospodářskou komorou, CzechTrade, CzechInvest. Za řadu let své existence se stala významným pracovním nástrojem ekonomických diplomatů a dalších českých zahraničních kanceláří, kteří publikaci velmi vítají a oceňují při propagaci české ekonomiky a našich exportních firem.

Titul vyjde v srbštině v nákladu 3000 výtisků a bude mít minimálně roční platnost. Bude rozšiřován na akcích organizovaných českou ambasádou, kanceláří CzechTrade, dvoustrannými obchodními komorami, na konferencích, rovněž na výstavách a veletrzích. V Srbsku se tři nejdůležitější veletržní areály nacházejí v Bělehradu, Novim Sadu                 a Kragujevaci.

Projekt teritoriální publikace má dvojí podobu: kromě tištěné také internetovou.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*