Chemie, petrochemie, gumárenství a plasty

90 let časopis Czech Business and Trade úspěšně propaguje ve světě českou ekonomiku a naše exportní firmy. Pro zahraniční čtenáře, obchodní a ekonomické instituce a podniky titul představuje seriózní zdroj informací o vývoji naší ekonomiky a stavu vybraných odvětví průmyslu nebo služeb. Díky tomu si titul vydobyl v podnikatelských kruzích i mezi obchodníky v řadě zemí světa pověst renomovaného „mluvčího“ českého hospodářství.

Druhé číslo v roce 2020 se bude věnovat chemii, petrochemii, gumárenství a plastům. Český průmysl si udržuje stabilní kondici a příznivý vývoj zaznamenávají všechna hlavní odvětví. Rovněž chemický průmysl, třetí největší odvětví našeho hospodářství. Obor zaměstnává přes 120 tisíc lidí, zvyšuje svoji produkci, domácí spotřebu i export. Přesto je saldo z ahraničního exportu českého chemického průmyslu záporné. Index 102,4 % růstu exportu zaznamenala jen farmacie, kladná čísla vykazuje také plastikářská a gumárenská výroba.

Udržení silné výrobní základny a zvýšení konkurence chemického průmyslu, který se dělí na oblast základní chemie, zpracování ropy, farmacii, gumárenskou a plastikářskou výrobu a produkci papíru, patří k hlavním cílům Ministerstva průmyslu a obchodu. Investice hodlá cílit také do rozvoje progresivních sektorů, výzkumu a vývoje.

Připravované vydání poskytne ucelený obraz průmyslového oboru, který je ukazatelem hospodářské vyspělosti naší země. Zmapuje jeho aktuální stav a nastíní nejbližší vývoj. Prostor dostanou i firmy, které v tomto oboru podnikají.                    

Na obsahu časopisu a jeho přípravě se podílejí Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz průmyslu a dopravy aj. Partnerem časopisu je Národní výbor Mezinárodní obchodní komory.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*