Naši partneři

Svaz průmyslu a dopravy ČR

je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice je největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy je tzv. povinným připomínkovým místem k návrhům mnoha právních předpisů jeho posláním je ovlivňovat hospodářskou a sociální […]

Naši partneři

ICC Česká republika

Posláním Národního výboru ICC v České republice je napomáhat českým podnikům i dalším společnostem začlenit se do světového dění prostřednictvím této prestižní světové organizace. V rámci své činnosti ICC ČR aktivně spolupracuje na vytváření stanovisek […]

Naši partneři

CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Dojednává do České republiky tuzemské a zahraniční investice z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. Podporuje malé, střední a začínající inovativní […]

Naši partneři

CzechTrade

CzechTrade (plný název Česká agentura na podporu obchodu) je příspěvková organizace spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Hlavním posláním agentury je podpora českých firem při podnikání na zahraničních trzích.

Naši partneři

Česká exportní banka, a.s.

Česká exportní banka, a.s. (ČEB) je specializovaná bankovní instituce založená v roce 1995, určená pro státní podporu vývozu, přímo a nepřímo vlastněná státem. ČEB tvoří nedílnou součást systému státní podpory exportu a ekonomické diplomacie České republiky. […]

Naši partneři

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) je ústředním orgánem státní správy ve věcech regionální politiky, politiky bydlení a dalších vymezených úsecích správy. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 zákonem č. 272/1996 Sb., kterým byl změněn zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní […]

Naši partneři

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy pro: průmyslovou politiku, energetickou politiku, obchodní politiku v kontextu jednotného trhu EU, proexportní politiku, tvorbu jednotné surovinové politiky a využívání nerostného bohatství; podporu podnikání a investování […]

Naši partneři

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí je ústředním orgánem státní správy České republiky pro oblast zahraniční politiky, v jejímž rámci vytváří koncepci a koordinuje zahraniční rozvojovou pomoc a vnější ekonomické vztahy.    

Naši partneři

Hospodářská komora

Hospodářská komora České republiky je nejvýznamnějším reprezentantem podnikatelské sféry. Sdružuje 15 000 členů organizovaných v 68 komorách v regionech a ve 110 oborových asociacích. Hospodářská komora České republiky je jediným zákonným zástupcem podnikatelů v ČR. Její činnost je […]