Kdo jsme?

  • tisková agentura pro podporu exportu
  • držíme vedoucí pozici na proexportním vydavatelském trhu

Naše firemní vize:
pomáháme českým firmám uspět v zahraničí

Co vám poskytneme?
jistotu, že sdělení o vaší firmě osloví zákazníky v žádaném teritoriu či ve vybraném oboru

Jak?
multimediální prezentací a poradenstvím

Našimi klienty jsou:
nejen zavedené tuzemské podniky, ale zejména dynamické menší a střední výrobní společnosti. Právě pro ně služby naší agentury často znamenají jedinou dostupnou cestu k navázání nových obchodních kontaktů v zahraničí

Našimi partnery jsou:
státní sféra, zejména Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra, Centrum regionálního rozvoje, významné podnikatelské instituce jako Svaz průmyslu a dopravy ČR a Hospodářská komora ČR. Na jejich objednávku nebo ve spolupráci s nimi zpracováváme periodické i neperiodické tiskoviny a publikace zaměřené na podporu exportu

Našimi čtenáři jsou:
představitelé obchodních a podnikatelských kruhů v zahraničí, kteří se zajímají o obchod s naší republikou, hospodářské komory, světová obchodní centra, oborové asociace, instituce na podporu obchodu a další hospodářské subjekty v zahraničí