Tisková agentura PP Agency vznikla v roce 1991. Plných 30 let vydáváme proexportní tituly. V tištěné a elektronické formě - časopisy, publikace, katalogy, které ve světě propagují jak českou ekonomiku, tak naše exportní firmy.  Tituly distribuujeme do obchodních a průmyslových kruhů ve světě. Pomáháme tak českým firmám uspět v zahraničí.
kovosreal