KATALOGY PODNIKATELSKÝCH MISÍ

jsou oficiálním prezentačním materiálem vydávaným pro zahraniční cesty prezidenta nebo vládních představitelů, kteří jsou doprovázeni podnikateli, průmyslníky a bankéři.

Katalogy se připravují na zakázku organizátora misí – Svazu průmyslu a dopravy nebo Hospodářské komory ČR.
Obsahují základní informace o České republice, údaje o objemu a vývoji vzájemného obchodu, zápisy zúčastněných podniků. Katalogy jsou předávány všem zahraničním účastníkům jednání, která se v průběhu mise uskuteční.