Staly se oficiálním prezentačním materiálem vydávaným pro zahraniční cesty prezidenta nebo vládních a politických představitelů, kteří jsou doprovázeni delegací podnikatelů.

Katalogy připravujeme na zakázku organizátora misí – Svazu průmyslu a dopravy ČR nebo Hospodářské komory ČR. Obsahují základní informace o ČR, o vývoji a stavu vzájemného obchodu, zápisy zúčastněných podniků a komerční prezentace firem. Katalogy jsou předávány zahraničním účastníkům všech jednání, která se v průběhu mise uskuteční.

uk czech republic