Reference

Tisková agentura PP Agency vznikla v roce 1990. Plných 30 let vydáváme tištěné materiály, které jsou zároveň v elektronické formě - časopisy, publikace, katalogy, které ve světě propagují jak českou ekonomiku, tak naše exportní firmy.

Tituly distribuujeme do obchodních a průmyslových kruhů ve světě.

Pomáháme tak českým firmám uspět v zahraničí.

REFERENCE

S agenturou PP Agency spolupracujeme více než 20 let a to vždy k naší plné spokojenosti. Již od roku 1998 spolupracujeme na projektu Doing Business a od roku 2015 i na teritoriálních projektech.
I díky naší spolupráci a prezentaci v zahraničí jsme nyní jedním z největších výrobců elektrických velkoplošných sálavých systémů v Evropě. Své výrobky exportujeme do 70 a více zemí na 4 světových kontinentech. Pevně věříme, že budeme úspěšně spolupracovat i v budoucnu.

Kateřina Jezerská (Managing Director), Fenix Trading


Publikace bude využita u akcí na okraj plánovaného zasedání mezivládní komise pro ekonomickou, obchodní a vědecko-technickou spolupráci mezi ČR a UZ. Dále během těchto veletrhů v Uzbekistánu: Uzbekistan Textile Expo (11.-13. 9.), UzMedExpo Tashkent (25.-27.9.), UzEnergyExpo Tashkent (23.-25.10.), TransLogistica Uzbekistan Tashkent (5.-7.11.), MiningMetals Uzbekistan Tashkent (5.-7.11.), AgriTek Uzbekistan Tashkent (6.-8.11.), Tourism and Silk Road (13.-15.11.), Machinery Central ASIA 2019 (20.-22.11.), UzAgroExpo Tashkent (27.-29.11.).

Jaroslav Siro, velvyslanec ČR v Uzbekistánu


Na ZÚ Nur-Sultan využijeme publikace během následujících akcí: a) podnikatelské mise aktuálně plánované na říjen 2019; b) zasedání mezivládní smíšené komise v listopadu 2019; c) podnikatelského fóra v jižním regionu KZ (říjen-listopad 2019); d) veletrhů 2019/2020 v závislosti na oborovou využitelnost publikace (např. veletrh obranného a leteckého průmyslu KADEX v květnu 2020).

Luboš Joza, ekonomický diplomat, velvyslanectví ČR v Kazachstánu


Distribuce byla zajištěna na veletrzích Budma 2019 v Poznani, což je největší veletrh stavebnictví, na Konferenci k teplárenství v Zakopaném, CEE Automotive Day - B2B matchmaking v oboru automotive, během prezentací firem v PlastPol Kielce (veletrh technologií pro plastikářský průmysl), dále na akci Česko-polské Katovice, které se koná v rámci XXIX. Evropského hospodářské setkání.

Petr Darmovzal, ekonomický diplomat, velvyslanectví ČR ve Varšavě


Publikace se nám velmi hodila. Na podzim 2019 jsme realizovali dva projekty ekonomické diplomacie v Kataru - 1) turisticko-lázeňský workshop/prezentaci a 2) sklářskou misi. V rámci každé této akce jsme distribuovali 30-40 výtisků publikace. V roce 2019 jsme pak pořádali další projekty ekonomické diplomacie v Kuvajtu a Kataru…. Nad rámec těchto akcí se publikace hodila při mých jednáních s kuvajtskými a katarskými podnikateli či investory se zájmem o ČR, se kterými jsem průběžně v častém styku (průměrně cca 3-4 kvalitních příležitostí měsíčně).

Jakub Jaroš, vedoucí ekonomické sekce, velvyslanectví ČR v Kuvajtu


Publikaci jsme využili k distribuci na akcích velvyslanectví, například u příležitosti návštěvy pana prezidenta Zemana v Rakousku, dále ji dáme k dispozici na Rakouskou hospodářskou komoru, Svaz průmyslníků a Svaz řemeslníků, zahraniční kanceláři CzechTrade ve Vídni, zahraniční zastoupení CzechTourism a nabídneme je k volnému odběru na velvyslanectví a v Českém centru. Publikaci využije i paní velvyslankyně při svých setkáních s firmami, zemskými vládami a jejich business agenturami. Stručně řečeno, čím více nám jich poskytnete, tím širší distribuci zajistíme rakouských svazům a zájmovým zastoupením nejen ve Vídni, ale i v příhraničních spolkových zemích.

Martina Tauberová, Vedoucí obchodně-ekonomického úseku velvyslanectví ČR v Rakousku


Děkuji za dodané výtisky časopisu Czech Business & Trade 4/2019 s inzercí našeho produktu 2S2B (Self-service Beer Bar) v termínu před mým jednáním v Německu s představiteli významné pivovarské skupiny. Váš časopis s takto dlouhou tradicí devadesáti let jsem využil jako referenci, která měla u zákazníka velký ohlas.V souhrnu s dalšími faktory obchodního případu jsme dospěli k podepsání kontraktu.Děkuji Vám za dobrou spolupráci při přípravě a realizaci naší prezentace v časopisu CBT.

S pozdravem,

Dr. Jaroslav Stuna, Ředitel a majitel společnosti MCAT AUTOMATION s.r.o.


"Aktuální publikace República Checa su socio comercial zaměřená na státy Jižní Ameriky představuje ideální nástroj, jak rychle a efektivně představit našim latinskoamerickým partnerům Českou republiku jako vyspělou průmyslovou zemi se silným zázemím ve strojírenství, potravinářství, letectví a dalších oblastech s vysokou přidanou hodnotou. Publikace v reprezentativním provedení nabízí navíc obchodním partnerům ucelený přehled o ekonomice země a organizacích, na které se mohou v případě zájmu obrátit. A to v kvalitní španělštině."

Mgr. Šárka Stegbauerová
Výkonná ředitelka
Smíšená obchodní komora Česko-tichomořská aliance


.... publikace Doing Business in the Czech Republic je jednou z nejlepších, s nimiž pravidelně pracujeme, a velmi nám pomáhá v prosazování českých ekonomických a obchodních zájmů....
Zdeňka Kostik Šubrová

Zástupce velvyslance
Ambasáda ČR v Madridu, Španělsko


......těší nás, že vyjde publikace zaměřená pouze na Mexiko.... V letošním roce budeme dělat prezentaci ČR v Estado de México. Kolegové ji použijí i na prezentaci ČR v Salvadoru a Hondurasu. Mám v jednání několik prezentací firem v prostorách zastupitelského úřadu. Zde by se také použily. Kromě toho publikaci dostanou honorární konzulové. Materiál používáme i na jednáních s podnikatelskými organizacemi nebo ekonomickými ministerstvy. Publikaci dáváme i kolegům z CzechTrade, kteří ji prezentují na veletrzích, kde se představují. ...

Eva Tadlíková
První tajemník - ekonomické a obchodní záležitosti, Velvyslanectví ČR v Mexiku


.......ráda bych Vás požádala o dodání 50ks výtisků aktuálního Doing Business in Czech Republic 2017.
Společně s Ambasádou ČR a agenturou CzechInvest organizujeme v říjnu konferenci v Bilbau, na téma: „Investiční a obchodní příležitosti v České Republice“ a velice rádi bychom tam využili Vaše publikace...

Petra Jindrová
Ředitelka CzechTrade Španělsko


.....v prvé řadě Vám chci poděkovat a trvalý zájem PP Agency o Kazachstán.... vítáme návrh, aby byla v roce 2017 vydána publikace Česká republika - Váš obchodní partner, věnována Kazachstánu.... Jsem přesvědčena, že daná publikace by byla využitelná nejen pro běžné účely ZÚ Astana a dalších organizací, ale také pro aktivity organizované v rámci účasti České republiky na EXPO 2017....

PhDr. Eliška Žigová
velvyslankyně ČR v Kazachstánu


... s publikací jsme velmi spokojeni, je to hlavní materiál, který předáváme zájemcům na obchodně-ekonomických akcích i akcích veřejné diplomacie. Zástupci peruánské obchodní komunity se s pomocí této publikace mohou seznámit s ekonomikou a průmyslem v ČR a získávají přehled při zvažování obchodních aktivit ve vztahu k ČR.
Konkrétně bylo využito při prezentaci diplomata s pověřením pro ekonomickou agendu a následném matchmakingu s místními firmami a institucemi (koordinováno v rámci zastoupení členských států EU), v regionu Arequipa při příležitosti obchodně-ekonomického programu Dne Evropy v květnu r. 2015.
Dále bylo využito v rámci účasti ČR a českých firem na Veletrhu obranných technologiích SITDEF v květnu t.r. v Limě na základě projektu ekonomické diplomacie. Též předáno vybraným VIP zájemcům během týdne české gastronomie a při individuálních jednáních peruánských firem na ZÚ. Další využití předpokládáme v 2. pol. roku: případný doprovodný program oslav státního svátku na konci října 2015, Účast viceguvernéra ČNB na výročním zasedání MMF a SB, které proběhne v říjnu v Limě a budeme mít neformální diskuzi na ZÚ se zástupci obchodní komunity. Děkujeme za dosavadní podporu.

Jan Vejmelka
Tajemník pro ekonomickou, rozvojovou, kulturní spolupráci a tisk, Velvyslanectví ČR v LiměTeritoriální publikace pro Čínu je zpracovaná přehledně, nechybí kontakty, k obsahové části nemám připomínky. Publikaci využiji k propagaci a zviditelnění ČR v Číně, budu ji předávat čínským obchodním partnerům, potažmo vybraným osobám na výstavách.

Aleš Červinka
ředitel kanceláře CzechTrade, Peking, Čína


.... publikace Doing Business in the Czech Republic je jednou z nejlepších, s nimiž pravidelně pracujeme, a velmi nám pomáhá v prosazování českých ekonomických a obchodních zájmů....

Zdeňka Kostik Šubrová
Zástupce velvyslance
Ambasáda ČR v Madridu, Španělsko

 Vaši publikaci využíváme a nabízíme zejména při akcích s mezinárodní účastí, které Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje pořádá (například na mezinárodních dvoustranných jednáních firem BUSINESS RENDEZ-VOUS Ostrava 2016), na seminářích týkajících se zahraničního obchodu i mezinárodních seminářích, veletrzích, dvoustranných jednáních v zahraničí, kterých se KHK MSK účastní. V budoucnu to budou například Setkání Open4Business v Maďarsku, Dvoustranná jednání firem při mezinárodním potravinářském veletrhu POLAGRA FOOD v Polsku, Kontakt-Kontrakt při Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, Mezinárodní dvoustranná jednání firem při VI. Evropském kongresu malých a středních podniků v Katovicích a další.

Bc. Bohdana Konečná
ředitelka
Kontaktní centrum pro východní trhy
při Krajské hospodářské komoře Zlínského kraje

Obsah i formu publikace považujeme za reprezentativní a dostatečně vypovídající o možnostech mezinárodní spolupráce s ČR a tuzemskými firmami.

Hana Simonová
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje


S agenturou PP AGENCY spolupracujeme už dlouhou řadu let. Pokaždé, když představitelé České republiky podnikají cesty na podporu českého exportu, víme, že se můžeme připojit s naší prezentací. Jako každá společnost máme zájmová teritoria a víme, že s PP AGENCY stoupá naše šance v těchto teritoriích dát o sobě vědět ještě více. A nejen to - také v dalších titulech publikovaných PP AGENCY vidíme výbornou příležitost se prezentovat a ukázat obchodnímu světu, co dokážeme a jak nám to jde. A to platí rovněž pro elektronická média a velmi praktické a účinné vyhledávání poptávek ze zahraničí pro klienty agentury.

Ing. Ladislav Plaňanský
marketing
TOS Varnsdorf a.s. 


S agenturou PP AGENCY jsme spolupracovali již několikrát pro oblast Ruska, což naší firmě přineslo několik zajímavých kontaktů. Myslím si, že zviditelnění od firmy PP AGENCY přináší naší firmě určitou prestiž. Proto bych rád touto cestou poděkovat pracovníkům PP AGENCY za jejich velmi dobrou práci.

Lukáš Pekárek
Commercial and Finance Director
ATMOS


Dovoluji si touto cestou ocenit dlouholetou spolupráci s agenturou PP Agency. Společnost AŽD Praha je největším výrobcem a dodavatelem zabezpečovací techniky pro dopravu v České republice a v posledních letech také velmi úspěšná v zahraničí. S našimi technologiemi se můžeme setkat ve více než 20 zemích celého světa.
Spolupráci s PP Agency využíváme při podnikatelských misích do zájmových destinací a také ve formě mediálních prezentací ve specializovaných periodikách. Prezentace nám pomáhá především zviditelnit jméno společnosti, prezentovat novinky z oblasti dopravních technologií a úspěšně realizované zahraniční projekty. Přínosem je rovněž získávání nových obchodních kontaktů.
V uplynulých letech jsme využili spolupráce například při aktivitách v teritoriálních projektech pro Polsko, Turecko, Bělorusko, Latinskou Ameriku a další..
V současné době nadále využíváme nabízených služeb a věříme, že díky dlouholeté a příjemné spolupráci budeme udržovat pracovní vztahy i v budoucnu.

LUCIE SLÍPKOVÁ
SPECIALISTA PRO PROPAGACI
AŽD PRAHA S.R.O.


Díky účasti v Teritoriálním projektu ČR – Váš partner se zaměřením na německý trh a také díky následně dodaným kontaktům od společnosti PP Agency přímo na nákupčí v německých firmách, jsme získali nové obchodní příležitosti. Po úvodních seznamovacích schůzkách s firmami Dura Automotive a Wilhelm Karmann GmbH jsme rozvinuli další jednání a jejich výsledkem jsou zajímavé zakázky na výrobu držáků přístrojových desek do automobilového průmyslu a také subdodávky několika prototypových dílů pro kabiny Iveco. Následovaly další dvě zakázky směřující do oblasti výroby prototypů a věříme, že spolupráce bude i nadále úspěšně pokračovat.

Michal Medek,
vedoucí marketingu
SWELL, spol. s r.o.


... dovolte, abychom Vám touto cestou poděkovali za Vaše kontakty na eventuální obchodní partnery v Bělorusku, na základě kterých byla uzavřena smlouva na vývoz našich produktů. V současné době se provádí zdravotní certifikace o nezávadnosti našich výrobků v Bělorusku. Předpokládáme, že realizace prvního exportu se uskuteční v nejbližší době.

Mgr. Jiří Kubovič
předseda představenstva
Pivovar Ferdinand a.s.


Dovoluji si touto cestou poděkovat za plodnou spolupráci při vyhledávání obchodních kontaktů. Využili jsme nabídnutou akci UKRAJINA a obdrželi užitečné kontakty, které jsme následně oslovili písemně, ale i osobně.
Z proběhlých jednání lze usoudit, že jsme mezi kontakty vyhledali potenciálního obchodního partnera, se kterým bude firma Polysan s.r.o. dlouhodobě spolupracovat. V současné době pracujeme na závěrečné fázi obchodního kontraktu a očekáváme brzy první výsledky. Další partner je v jednání pomalejší, ale přesto potenciální.

Ing. František Buchar
obchodní ředitel
Polysan s.r.o. 


... rád bych vám poděkoval za vyhledané kontakty v rámci naší prezentace v časopise Czech Business and Trade. Vámi předané kontakty jsou pro nás přínosem a už dnes můžu s klidným svědomím napsat, že peníze věnované na tuto prezentaci byly účelně a výhodně investované. V současné době již aktivně vedeme jednání s firmami z Litvy, Belgie, Finska a další jednání jsou naplánována na měsíc říjen a listopad. V případě dalších nápadů z vaší strany, jak prezentovat naši firmu v zahraničí, velmi rád naváži na naši spolupráci. Děkuji.
Karel Merany
předseda představenstva
ředitel
Arrow Line a.s.


Firma Modikov se, po založení v r. 1998 a několikaletém úspěšném působení zejména na místním trhu, rozhodla posílit své pozice i v zahraničí. K tomuto účelu jsme hledali vhodný způsob, který by podpořil naši marketingovou činnost. Stal se jím časopis Czech Business and Trade. Dostali jsme se tak do povědomí nejen na našich zastupitelských úřadech v zahraničí, ale i do povědomí evropských firem, a to zejména jako spolehlivý a důvěryhodný partner. Věříme, že i nadále budeme úspěšně prezentovat naši firmu formou inzerce v Czech Business and Trade, případně jinými marketingovými nástroji.
Miroslav Otépka
ředitel
MODIKOV, s.r.o.