Proexportní projekty vydáváme pro potřeby obchodních a podnikatelských subjektů ve světě a ve spolupráci s nimi. Jsou nejčastěji distribuovány prostřednictvím zahraničních obchodních komor a ekonomických diplomatů našich velvyslanectví. Ve světě vytvářejí dobré povědomí o české ekonomice a podporují dobré jméno a pověst našich vývozních podniků.

 

Czech Business and Trade

Odborný ekonomický titul, který vychází nepřetržitě od roku 1928 s posláním informovat podnikatelské kruhy ve světě o české ekonomice, o jednotlivých odvětvích našeho hospodářství a úspěšných exportních firmách. Je distribuován do 80 států světa, vychází anglicky. Elektronická verze: ZDE

 

 

 

Teritoriální publikace Česká republika - Váš obchodní partner

Specifický titul určený pro obchodníky a podnikatele ve vybrané zemi nebo teritoriu. Představuje jim naše aktuální podnikatelské prostředí, legislativu, podmínky pro vzájemný obchod a rovněž konkrétní české exportní firmy, které do této oblasti chtějí vyvážet. Vychází v jazyce daného státu nebo anglicky. Elektronická verze: ZDE

 

 

 

Doing Business in the Czech Republic

Exkluzivní publikace s minimálně roční platností přináší již 25 let základní hospodářsko-společenský profil České republiky. Hodnotí v něm stav a výhled naší ekonomiky včetně podílu na hospodářství EU, výsledky nejúspěšnějších exportních odvětví, přináší informace o legislativě a rovněž představuje jednotlivé regiony ČR, jejich specifika a přednosti. Publikace rovněž poskytuje prostor pro prezentace exportních firem, které se chtějí zviditelnit ve významných obchodních kruzích. Vychází anglicky. Elektronická verze: ZDE

 

 

The Czech Republic - Your Business Partner in the EU

Exkluzivní projekt, který přináší shrnutí našich ekonomických výsledků, vybraných úspěšných exportních odvětví, podnikatelského prostředí i představení regionů. Materiál je určen podnikatelských kruhům v Evropě a vychází v tištěné a elektronické podobě. Prezentace je vhodná pro progresivní firmy, které směřují na trhy EU. Elektronická verze: ZDE

 

 

 

Katalogy podnikatelských misí

Oficiální doprovodné materiály vydávané pro obchodní cesty našich vládních představitelů nebo prezidenta republiky a vybraných podniků do zahraničí. Vychází v jazyce dané země nebo anglicky. Elektronická verze: ZDE