Proexportní projekty

Jsou vydávány pro potřeby obchodních a podnikatelských subjektů ve světě a distribuovány prostřednictvím zahraničních obchodních komor, ekonomických diplomatů našich velvyslanectví nebo podnikatelských misí. Vytvářejí dobré povědomí o české ekonomice a našim exportérům pomáhají navazovat nebo rozvíjet obchodní kontakty v zahraničí.

Czech Business and Trade

Odborný ekonomický titul, který vychází nepřetržitě od roku 1928 s posláním informovat podnikatelské kruhy ve světě o trendech v české ekonomice, o jednotlivých odvětvích a úspěšných  exportních firmách. Je distribuován do 80 států světa, vychází anglicky. Elektronická listovací forma: http://www.doingbusiness.cz

Teritoriální publikace Česká republika – Váš obchodní partner

Specifický titul určený pro obchodníky a podnikatele ve vybrané zemi nebo teritoriu. Představuje jim naše aktuální podnikatelské prostředí, legislativu, podmínky pro vzájemný obchod a zejména konkrétní české exportní firmy, které do této oblasti chtějí vyvážet. Vychází v jazyce daného státu nebo anglicky.

Doing Business in the Czech Republic

Exkluzivní publikace s roční platností přináší základní hospodářský profil České republiky, v němž shrnuje nejen ekonomické výsledky země, našich hlavních exportních odvětví nebo významných vývozců, ale rovněž mapuje jednotlivé regiony ČR. Vychází anglicky.

Katalogy podnikatelských misí

Oficiální doprovodné materiály vydávané pro obchodní cesty našich vládních představitelů a prezidenta republiky do zahraničí. Vychází v jazyce dané země nebo anglicky.

Elektronická verze publikací: 

https://issuu.com/ppagency