je proexportní projekt, který je vydáván pro obchodní a podnikatelské kruhy v určité zemi. Má roční působnost. Jeho cílem je představit zahraničním partnerům podmínky a možnosti pro vzájemný obchod.

Kromě důležitých údajů a dat jsou vyhledávanou součástí publikace komerční prezentace českých exportérů. Je to spolehlivý způsob, jak oslovit partnery ve vybrané zemi s konkrétní nabídkou spolupráce nebo jak upevnit svoji pozici na trhu.

Partnery projektu jsou:
Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, CzechTrade, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR, Česká centra, Centrum pro regionální rozvoj, CzechInvest, Exportní garanční a pojišťovací společnost, Česká exportní banka aj.

Distribuci zajišťují:
partneři projektu, obchodně ekonomické úseky zastupitelských úřadů ČR v zahraničí, podnikatelské a průmyslové svazy, hospodářské komory a další instituce na podporu obchodu v zahraničí

Účast v tomto projektu vám přinese:

  • cílené oslovení podnikatelů v teritoriích vašeho exportního zájmu
  • jistotu, že sdělení o vaší firmě si přečte více než 3000 manažerů významných podnikatelských a obchodních subjektů

Elektronická verze publikací: 

https://issuu.com/ppagency