Czech Business & Trade

již 90 let poskytuje zahraničním obchodním partnerům a zájemcům o obchod s ČR aktuální informace o české ekonomice, její úrovni a perspektivách. Czech Business and Trade® má mezi ostatními ekonomickými tituly v České republice výjimečnou pozici – pro podnikatelské kruhy ve více než 90 zemích světa představuje závaznou ekonomickou informaci o naší současné hospodářské politice a jejích trendech. Je vydáván s cílem podpořit export tuzemských podniků a zvýšit zájem zahraničních investorů o Českou republiku.

Czech Business & Trade – ENGINEERING


Czech Business & Trade – ENERGY INDUSTRY


Czech Business & Trade – Chemistry


Czech Business & Trade – Engineering

 

 

Czech Business & Trade – Science and Research

 

 

 

 

Partnerem titulu je Národní výbor Mezinárodní obchodní komory.

 

TEXTY CBT V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ ZDE
 
Časopis je distribuován:

českým zastupitelským úřadům, obchodním a výrobním společnostem v zahraničí, podnikatelským a průmyslovým svazům, hospodářským komorám, představitelům profesních asociací a cechů, bankám a finančním institucím, zahraničním společnostem v ČR, , kancelářím agentury CzechTrade a českých center v zahraničí, institucím pro podporu obchodu, zastupitelským úřadům v ČR.