Tisková agentura PP Agency vznikla v roce 1990. Plných 30 let vydáváme tištěné materiály – časopisy, publikace, katalogy -, které ve světě propagují jak českou ekonomiku, tak naše exportní firmy.

Tyto proexportní projekty realizujeme na zakázku a ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem pro místní rozvoj, se Svazem průmyslu a dopravy, Hospodářskou komorou, CzechTrade nebo Českými centry.

Tituly distribuujeme do obchodních a průmyslových kruhů ve světě s pomocí ekonomických diplomatů našich zastupitelských úřadů, prostřednictvím podnikatelských misí nebo zahraničních obchodních komor.

Pomáháme tak českým firmám uspět v zahraničí.